“ලබා දී තිබෙන නිර්දේශ අනුව ඡන්දය පැවැත්වීම අපහසුයි.” මැතිවරණ කොමිසම; සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ වෛද්‍ය කණ්ඩායමට කියයි.

0
5257
- Advertisement -
Share

මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ඇතුළත් වාර්තාව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ඊයේ (04 වැනිදා) භාරදී තිබේ.

මහ මැතිවරණයකදී මෙම සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතා අපහසු බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නියෝජිතයන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෛද්‍ය කණ්ඩායමට දැනුම් දුන් බවද වාර්තා වෙයි. සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වාගෙන යමින් මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ සෞඛ්‍ය නිර්දේශ මෙහි ඇතුළත් වෙයි.

අදාළ සෞඛ්‍ය නිර්දේශ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව රැස්වී සාකච්ඡා කර අවසන් තීන්දුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දීමට නියමිතය. මෙම වාර්තාව නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරුන් වන විශේෂඥ වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් ගම්ලත්, විශේෂඥ වෛද්‍ය පබා පලිහවඩන, අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය තිලක් සිරිවර්ධන සහ විශේෂඥ වෛද්‍ය ඉනෝකා සුරවීර විසින් සකස් කර සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට භාරදී ඇත. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ නිර්දේශ මත මෙම සෞඛ්‍ය නිර්දේශ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට භාරදී ඇත.

@arunaEpaper

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 + four =