ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ඉන්ජිනේරු සේවාවට පමණක් ලබා දුන් වැටුප් වැඩි කිරීම නීතිවිරෝධීයි.

0
1021
- Advertisement -

2014 නොවැම්බර් මාසයේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ලංකා විදුලි මණ්ඩලයේ ඉන්ජිනේරු සේවාවට ලබා දුන් වැටුප් වැඩි කිරීම නීති විරෝධී බව අභියාචනාධිකරණය අද තීන්දු කරයි. විදුලිබල මණ්ඩලයේ හිටපු සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා විශ‍්‍රාම ගැනීමට පෙර මෙම වැටුප් වැඩි කර ගැනීම සිදුකරගෙන ඇති අතර ඒ මගින් ඔහු විශාල මුදලක්ද රැුගෙන විශ‍්‍රාම යෑමේ අවස්ථාව උදාකරගත් බව විදුලිබල මණ්ඩලයට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති චෝදනා කරයි. අදාල නඩු තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් විදුලිබල මණ්ඩල පරිපාලනය ගනු ලබන කි‍්‍රයාමාර්ග දෙස බලා සිටින බව පවසන විදුලිබල මණ්ඩල වෘත්තීය සමිති එකමුතුව, සියලූ සේවකයන්ට සාධාරණයක් ඉටු කිරීමට පරිපාලනය අපොහොසත් වුවහොත් වෘත්තීය කි‍්‍රයාමාර්ග ගන්නා බවද සදහන් කරයි.