ලංකාව තුළ ඇමරිකානු යුධ කදවුරක් හදන්නේ නෑ.

0
741
- Advertisement -

ශ‍්‍රී ලංකාව සහ ඇමරිකාව අතර යුධ සහයෝගීතාව වර්ධනය කිරීම සඳහා ගත යුතු බොහෝ කි‍්‍රයාමාර්ග ඇතත් ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ ඇමරිකානු යුද කඳවුරක් ස්ථාපිත කිරීමේ කිසිදු අදහසක් ඇමරිකාවට නැති බව ඇමරිකානු තානාපති ප‍්‍රකාශකයෙකු පවසා තිබේ. ලංකාව තුළ ඇමරිකානු යුධ කදවුරක් ස්ථාපිත කිරීමට යන බවට පැතිර යන වාර්තා ප‍්‍රතික්ෂේප කරමින් තානාපති නිළධාරියා ඉහත ප‍්‍රකාශය සිදු කරයි.