ලංකාවේ ජාතික කොඩියෙන් චීන සමාගමක් පාපිසි හදලා විකුණලා..!කෝ මේ දේශපේ‍්‍රමී ආණ්ඩුව…?

0
195
- Advertisement -

ලංකාවේ ජාතික කොඩියෙන් චීන සමාගමක් පාපිසි හදලා විකුණලා..!කෝ මේ දේශපේ‍්‍රමී ආණ්ඩුව…?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − fifteen =