ලංකාවේ කොරෝනා මර්දන සටනට ඇමරිකානු ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව තවත් ආධාර ලබා දෙයි.

0
258
- Advertisement -
Share

ලංකාවේ කොරෝනා මර්දන සටනට ඇමරිකානු ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව තවත් ආධාර ලබා දෙයි.

කොරෝනා මර්දන සටනට සහාය දැක්වීමක් ලෙස, ඇමරිකානු ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව, මෙරට සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල වෙනුවෙන් භාණ්ඩ තොගයක් ලබා දී තිබේ.

මුව ආවරණ සහ ඇස් ආවරණ සමඟ, ආරක්ෂිත ඇදුම් 48000 ක්, මෙම භාණ්ඩ තොගයට අයත් අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිනිය, ඊයේ දිනයේ දී මෙම ආධාර තොගය ශ්‍රී ලංකා රජයට භාර දී තිබේ.

මෙම භාණ්ඩ තොගය, ඇමරිකානු රජය මිලදී ගෙන තිබෙන්නේ, ලංකාවේ ම නිෂ්පාදකයන්ගෙන් වීම විශේෂත්වයකි.

ඒ හරහා, ලාංකීය නිෂ්පාදකයන්ට සහාය දැක්වීමක් ද ඇමරිකානු රජය විසින් සිදු කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + ten =