ලංකාවේ ආසාදිතයන් වාර්තා වීම 7% ක්.

0
507
- Advertisement -


ලංකාවේ ආසාදිතයන් වාර්තා වීම 7% ක්.

පසුගිය මැයි පළමුවැනි දා දිනයේ දී පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ 25,232 ක් සිදු කර ඇති අතර, ඉන් ධනාත්මක රෝගීන් 1662 ක් හදුනාගෙන තිබේ.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්දේශය නම්, රටක් විවෘතව තැබීම සදහා, සති දෙකක කාලයක් රෝගීන් වාර්තා වීම 5% කට වඩා අඩු ප‍්‍රතිශතයක පැවතිය යුතු බවයි.

මෙරට තුළ මැයි මාසයේ මුල් සතිය තුළ සිදු කරන ලද පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාවෙන් 7% ක් ම ධනාත්මක වී තිබේ.

මැයි පළමු වැනි දා ධනාත්මක වීමේ ප‍්‍රතිශතය 6.59% කි.
මැයි දෙවන දා ධනාත්මක වීමේ ප‍්‍රතිශතය 7.26% කි.
මැයි තුන් වන දා ධනාත්මක වීමේ ප‍්‍රතිශතය 10.18% කි.
මැයි හතර වන දා ධනාත්මක වීමේ ප‍්‍රතිශතය 8.59% කි.
මැයි පස් වන දා ධනාත්මක වීමේ ප‍්‍රතිශතය 7.26% කි.
මැයි හයවන දා ධනාත්මක වීමේ ප‍්‍රතිශතය 6.95% කි.
මැයි හත්වන දා ධනාත්මක වීමේ ප‍්‍රතිහතය 8.28% කි.
මැයි අටවන දා ධනාත්මක වීමේ ප‍්‍රතිශතය 7.60% කි.

@ daily mirror

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + eleven =