ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවකයෙකුටත් වෛරසය ආසාදනය වේ.

0
405
- Advertisement -

ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවකයෙකුටත්
වෛරසය ආසාදනය වේ.

ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවකයෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වේ.

අදාල පුද්ගලයා, කන්දකාඩු පුනරුත්තාපන මධ්‍යස්ථානයෙන් වාර්තා වූ ආසිදිතයෙකු සමඟ සම්බන්ධතා තිබී ඇති අයෙකු බවද පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 4 =