රෝහණ බැද්දගේ මාලදිවයිනේ ශ‍්‍රී ලංකා තානාපති ලෙස නම් කිරීමට අනුමැතිය ලැබේ.

0
400
- Advertisement -

රෝහණ බැද්දගේ මහතා මාලදිවයිනේ ශ‍්‍රී ලංකා තානාපති වරයා ලෙස පත් කිරීම සදහා, පාර්ලිමේන්තුවේ උසස් නිලතල පිළිබද කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 1 =