“රේගු අත්අඩංගුවේ තිබෙන එතනෝල් කන්ටේනර් 61 හැරී ජයවර්ධනට මුදාහැරලා.” නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු චෝදනා කරයි.

0
2565
- Advertisement -

රේගු අත්අඩංගුවේ තිබෙන එතනෝල් කන්ටේනර් 61
හැරී ජයවර්ධනට මුදාහැරලා.
නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු චෝදනා කරයි.

රේගුව විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙන එතනෝල් කන්ටේනර් 61 ක්, හැරී ජයවර්ධනට මුදාහරින ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා විසින් රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත යොමු කර තිබෙන ලිපියක්, නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතා විසින් මාධ්‍යයට නිකුත් කර තිබේ.

භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා විසින් අදාල ලිපිය, රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෙත යොමු කර ඇත්තේ ජනපතිගේ උපදෙස් පරිදි බවද ලිපියේ සදහන්ව තිබේ.

අදාල ලිපිය යොමු කර ඇත්තේ, 2020 ජූනි මාසයේ 24 වන දින වන අතර, මින් ඉදිරියට, එතනෝල් ආනයනය නොකරන ලෙසට කළ දැනුම් දීමක් ද ලිපියේ සදහන් ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six + four =