රෙදි නැතිව ඉන්නේ මෛත්‍රී නෙවෙයි; මැල්කම් රංජිත්…!

0
208
- Advertisement -

රෙදි නැතිව ඉන්නේ මෛත්‍රී
නෙවෙයි; මැල්කම් රංජිත්…!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven + two =