“රූමස්සල කන්ද මැදින් කාපට් පාරක් ඉදිකිරීමේ සූදානමක්.” සන්ඩේ මෝර්නිං පුවත්පත වාර්තා කරයි.

0
421
- Advertisement -

“රූමස්සල කන්ද මැදින් කාපට් පාරක් ඉදිකිරීමේ සූදානමක්.” සන්ඩේ මෝර්නිං පුවත්පත වාර්තා කරයි.


රූමස්සල කන්ද හරහා, කාපට් ඇතිරූ මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට රජය කටයුතු කරමින් සිටින බව, පරිසරවේදීන් චෝදනා කරයි.

පරිසරවේදී කීර්ති හේවාගොඩ මහතා ගේ ගවේෂණයට අනුව, අඩි විස්සක පළලකින් යුතු ප්‍රවේශ මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට කටයුතු කර ඇති බවට, ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ ව්‍යාපාරිකයෙකු පවසා ඇතත්, අඩි හතළිහක පළලකින් යුතු ප්‍රවේශ මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය සැලසුම්, පලාත් පාලන ආයතන වෙත යොමුකර තිබෙන බව පැවසේ.

පිවිසුම් මාර්ගය, උනවටුන වැල්ලේ දේවාලයට යාබද, යද්දෙහිමුල්ල ග්‍රාම නිළධාරී කොට්ඨාශයේ සිට රූමස්සල ප්‍රධාන වෙරළ තීරයට එපිටින් පිහිටි පීලා හන්දිය දක්වා දිවේ.

මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස වන, පීලා හන්දියේ සිට ගල්හේන දක්වා වූ කොටස, අඩි පාරක් ලෙසම පවතිනු ඇත.

රූමස්සල, සමුද්‍ර අභය භූමිය සහ ගොඩබිම අභය භූමිය, වනසංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පාලනය කරනු ලබන, අදාල භූමිය, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට පවරා තිබේ.