රුසියාවට වසර හතරක ක‍්‍රීඩා තහනමක්. 2020 ඔලිම්පික් යන්නත් බෑ.

0
634
- Advertisement -

ලෝක තහනම් උත්තේජන නිවාරණ ආයතනය මගින්, වසර හතරක් සදහා, ඔලිම්පික් ඇතුළු සියළු ජාත්‍යන්තර තරග සදහා බලපැවැත්වෙන පරිදි රුසියාවට එරෙහිව තහනම් නියෝගයක් පනවා තිබේ.

ඒ අනුව, 2020 වසරේදී ටෝකියෝ හිදී පැවැත්වීමට නියමිත ඔලිම්පික් ක‍්‍රීඩා උළෙල සදහා සහභාගී වීම වරම රුසියානු ක‍්‍රීඩකයන්ට අහිමි වනු ඇති.