රුසියානු නියෝජිතයෝ ඇමති සුජීව මුණ ගැසෙති.

0
526
- Advertisement -

රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය සර්ජි වී ක්‍රෙයෙවෝයි මහතා ඇතුළු පිරිසක් අද විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ මහතා මුණ ගැසී තිබේ. ඒ, රුසියාවෙන් ආනයනය කරන ඇස්බැස්ටස් සම්බන්ධයෙන් මතුව ආ ගැටළු පිළිබදව සාකච්ඡුා කිරීම සඳහා ය. මෙරට විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශය හා රුසියාවේ යූරල් කර්මාන්ත හා වාණිජ මණ්ඩලය විසින් පිහිටුවන ලද කමිටුවක් මගින් ඇස්බැස්ටස් භාවිතය සෞඛ්‍යමය ගැටලූ මතුකරනවා ද නැද් ද යන්න පිළිබදව පුළුල් ලෙස පර්යේෂණ කරමින් සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × one =