“රුපියල” හිට ගනී…!

0
657
- Advertisement -

රුපියල බාල්දු වීම මේ වන විට අවසන් වී ඇති බව ජාත්‍යන්තර බ්ලූම්බර්ග් ආයතනය සහ ශ‍්‍රි ලංකා මහ බැංකුව පවසයි. ජනවාරි මාසය ආරම්භයේ දී ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය, රුපියල් 182.90 ක් ව පැවති අතර මේ වන විට ඇමරිකානු ඩොලරයක් සදහා ගෙවිය යුතු රුපියල් ගණන, රු. 178.30 දක්වා පහළ බැස ඇත.