රුපියල ශක්තිමත් වේ. ඇමරිකානු ඩොලරයක් රු. 195.78 යි.

0
478
- Advertisement -

ඇමරිකානු ඩොලරයක් සදහා ගෙවිය යුතු ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල් ප‍්‍රමාණය, රුපියල් 200.47 සිට, රුපියල් 195.78 දක්වා පහළ බැස ඇති බව ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සදහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − seven =