රුපියල බාල්දුයි. ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 200.06

0
564
- Advertisement -

රුපියල බාල්දුයි.
ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 200.06


ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය විශාල පහත වැටීමකට ලක්ව තිබේ.

ඒ අනුව, ඇමරිකානු ඩොලරයක් සදහා ගෙවිය යුතු රුපියල් ප‍්‍රමාණය, අද වන විට රුපියල් 200.06 කි. රුපියල් 200.06 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 − three =