රුපියල පිරිහෙයි. ඩොලරය රුපියල් 193 ඉක්මවා යයි.

0
378
- Advertisement -

රුපියල පිරිහෙයි.
ඩොලරය රුපියල් 193 ඉක්මවා යයි.

ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ‍්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය සැලකිය යුතු පිරිහීමක් සලකුණු කරමින්, ඇමරිකානු ඩොලරයකට ගෙවිය යුතු රුපියල් ප‍්‍රමාණය, රුපියල් 193 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ශී‍්‍ර ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කර තිබෙන නවතම විනිමය අනුපාත අගයන් අනුව, ඇමරිකානු ඩොලරයක විකිණුම් අගය, ඊයේ දිනයේ දී රුපියල් 193.05 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.
පෙරේදා දිනයේ දී මෙම අගය පැවතියේ රුපියල් 191.20 ක් වශයෙනි.

රුපියලට සාපේෂව ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල, ඊයේ දිනයේ දී රුපියල් 188.01 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, පෙරේදා දිනයේ දී එම අගය පැවතියේ රුපියල් 186.80 ක් ලෙසිනි.

දිවයින පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී.