රුපියල දැන් ශක්තිමත්…!

0
1025
- Advertisement -

පසුගිය වසර අග භාගයේ සිට අඛණ්ඩව අවප‍්‍රමාණය වෙමින් පැමිණි ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල 2019 ජනවාරි මාසය වන විට ඉතිහාසයේ දරුණුම කඩාවැටීමට ලක් විය. ජනවාරියේ දී ඇමරිකානු ඩොලරයක රුපියල් අගය රුපියල් 182.82ක් විය. ඇමරිකානු ඩොලරයක් රුපියල් 200 ක් වනු ඇතැයි බොහෝ දෙනා ගණන් බැලූවේ ය. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට නැවත රුපියල ස්ථාවර මට්ටමකට පැමිණ තිබේ. රට තුළ නියඟයක් පවතිද්දී පවා, රුපියල මෙසේ ශක්තිමත් වීමේ අර්ථය වන්නේ ආණ්ඩුවේ මූල්‍ය ප‍්‍රතිපත්තිය රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සමත් බවයි. අද වන විට ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය රුපියල් 175.47 කි.