රුපියල තවත් බාල්දු වේ. ඩොලරයක් රුපියල් 203.50 යි.

0
92
- Advertisement -

රුපියල තවත් බාල්දු වේ.
ඩොලරයක් රුපියල් 203.50 යි.


ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය අද වන විට තව දුරටත් පහත බැස තිබේ.

ඒ අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයක් සදහා ගෙවිය යුතු රුපියල් ප‍්‍රමාණය රුපියල් 203.50 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − twenty =