රිෂාද් ට අයත් සතොසේ අද්භූත දෑ සිදු වේද…?

0
684
- Advertisement -

රිෂාද් බදියුදීන් අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යංශය යටතට අයත් වොක්ෂොල් වීදිහේ පිහිටි සතොස ප‍්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල තුළ සැක කටයුතු දෑ සිදුවන බව මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් ”සතොස සේවක එකමුතුව” නම් සංවිධානයක් විසින් චෝදනා කළේ ය. එම චෝදනා සියල්ල තරයේ ප‍්‍රතික්ෂේප කරන අමාත්‍යංශය ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනයක් ද නිකුත් කර තිබේ.