රිෂාද්ලාට එරෙහිව පැමිණිලි භාර ගැනීම අද සවස 4 න් අවසන්…!

0
798
- Advertisement -

හිටපු අමාත්‍ය රිෂාද් බදියුදීන් සහ බස්නාහිර සහ නැගෙන හිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන් වන අසාද් සාලී සහ එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා යන මහත්වරුන්ට එරෙහිව ඇති චෝදනාවන්ට අදාලව පැමිණිලි භාර ගැනීම සදහා, පසුගිය 4 වන දා, පිහිට වූ විශේෂ පොලිස් ඒකකයට පැමිණිලි භාර ගැනීම අද සවස 4 න් අවසන් වේ. මේ වන විට, අදාල පොලිස් ඒකකයට පැමිණිලි 11ක් ලැබී ඇති අතර, ඉන් පැමිණිලි 7 ක්ම ලැබී ඇත්තේ හිටපු අමාත්‍ය රිෂාද් බදියුදීන් මහතාට එරෙහිවයි. අසාද් සාලිට එරෙහිව පැමිණිලි 03 ක් සහ හිස්බුල්ලා හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයාට එරෙහිව එක් පැමිණිල්ලක්ද ඉදිරිපත් ව තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 − 4 =