රිශාඩ් අත්අඩංගුවට ගැනීමට වරෙන්තු අනවශ්‍යයි, අධිකරණයි පවසයි.

0
277
- Advertisement -
Share
48 / 100

රිෂාඩ් බදියුදීන් ඇතුළු 03 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට වරෙන්තුවක් නිකුත් කිරීමට CID කළ ඉල්ලීම අධිකරණ ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට වරෙන්තු අවශ්‍ය නොවන බව කොටුව මහේස්ත්‍රාත්වරයා කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × five =