රිය අනතුර සිදු කළ ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීගේ දියණිය ලක්ෂ දෙකක ඇප මත මුදා හරි. වාහන අංගනයට සිදු ව ඇති පාඩුව ලක්ෂ 300 ක්.

0
270
- Advertisement -
Share
5 / 100

රිය අනතුර සිදු කළ ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීගේ දියණිය ලක්ෂ දෙකක ඇප මත මුදා හරි.
වාහන අංගනයට සිදු ව ඇති පාඩුව ලක්ෂ 300 ක්.

වලංගු රියදුරු බලපත‍්‍රයක් පවා නොමැතිව, රිය පදවා, බරපතල රියඅනතුරක් සිදු කළ, ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයාගේ දියණිය අධිකරණයට ඉදිරිපත් වූ අවස්ථාවේ, රුපියල් ලක්ෂ දෙකක ශරීර ඇප මත මුදා හැර තිබේ.

සිදු කළ රිය අනතුරෙන්, වාහන අලෙවිසැලට සිදුව ඇති පාඩුව රුපියල් ලක්ෂ දෙසීයක් පමණ වන බව, එම වාහන අලෙවි සැල වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතීඥවරයා පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 3 =