රාවුල් ගාන්ධි අත් අඩංගුවට ගනී.

0
969
- Advertisement -

රාවුල් ගාන්ධි අත් අඩංගුවට ගනී.


ඉන්දීය කොන්ග්‍රස් පක්ෂයේ නායක රාවුල් ගාන්ධි පොලිස් මගින් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

රාවුල් ගාන්ධි අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ, ප්‍රියන්කා ගාන්ධි ඇතුළුව කොන්ග්‍රස් පක්ෂයේ ආධාරකරුවන් රැසක් සමග, හත්‍රාස් බලා යමින් සිටිය දී ය.

පිරිස හත්‍රාස් බලා ගොස් ඇත්තේ, සමූහ දූෂණයට ලක්ව මරා දමා තිබූ පීඩිත කුලයක තරුණියකගේ ඥාතීන් මුණ ගැසීම සදහා ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two − two =