රාත්‍රී 9.40 වන විට, බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුරෙන් වාර්තාවන මුළු ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 101.

0
407
- Advertisement -

රාත්‍රී 9.40 වන විට, බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුරෙන් වාර්තාවන
මුළු ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 101.


අද රාත්‍රී 9.40 වන විට, බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුරෙන් වාර්තාවන කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 101 ක් බව, රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 5 =