රාජිතගේ ඇප අයදුම සලකා බැලීම දෙසැම්බර් 30 වන දා.

0
416
- Advertisement -

ජනාධිපතිවරණ සමයේ පවත්වන ලද ආන්දෝලනාත්මක සුදු වෑන් මාධ්‍ය හමුව හේතුවක් කර ගනිමින්, තමන්ව අත් අඩංගුවට ගැනීමේ සූදානමක් ඇති බව ප‍්‍රකාශ කරමින්, හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා ඉදිරිපත් කරන ලද ඇප ඇයදුම, දෙසැම්බර් මාසයේ 30 වන දා සලකා බැලීමට අධිකරණය තීරණය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − 5 =