රාජ්‍ය සේවාවන් 184ක් ඩිජිටල්කරණය වෙයි

0
708
- Advertisement -

මේ වන විට ජාතික, පළාත් හා ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන රාජ්‍ය සේවාවන් 184ක් ඩිජිටල්කරණය සඳහා අවශ්‍ය ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මකවෙමින් පවතිනවා.

නූතන තාක්ෂණය සමඟ අත්වැල් බැදගනිමින් වඩාත් කාර්යක්ෂම මහජන සේවයක් ඇති කරවීම මෙහි අරමුණ වී තිබෙනවා.

මෙම ව්‍යාපෘතිවල කටයුතු ඉක්මන් කරවීම සහ ප්‍ර‍ගති සමාලෝචනය සඳහා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් පරිදි ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍ය අජිත් පි. පෙරේරා මහතා විසින් කමිටුවක් පත් කිරීම ද පසුගිය දා සිදු කෙරුණා.

මෙම කමිටුවේ මූලික කාර්යය වනුයේ සියළුම රාජ්‍ය ආයතන මගින් ක්‍රියාත්මක වන ඩිජිටල්කරණ ව්‍යාපෘති පිළිබදව තොරතුරු රැස්කර එම ව්‍යාපෘතිවල ක්‍රියාකාරීත්වය සමාලෝචනය කරමින් ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ඇතිවන බාධක වලට විසඳුම් සපයමින් කඩිනමින් සහ නිවැරැදිව එම ව්‍යාපෘති සාර්ථකත්වය සඳහා ගමන් කරවීමයි.

කමිටුව විසින් මේ වන විට ව්‍යාපෘති 184ක තොරතුරු ලබාගෙන ඇති අතර එම සියළුම ව්‍යාපෘති වල ඉලක්කගත කඩඉම් සමඟ වර්තමාන ප්‍ර‍ගතිය පිළිබදව සවිස්තර වාර්තාවක් කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty + eight =