රාජ්‍ය සේවකයන් සදහා කොවිඩ් රක්ෂණ ආවරණයක්.

0
220
- Advertisement -

රාජ්‍ය සේවකයන් සදහා කොවිඩ් රක්ෂණ ආවරණයක්.


සියළුම රාජ්‍ය සේවකයන් සදහා අග‍්‍රහාර රක්ෂණ ක‍්‍රමයට සමගාමීව කොවිඩ් රක්ෂණ ක‍්‍රමයක් රජයේ දායකත්වයෙන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා බව අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි. අයවැය යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා සිටියේ ය.