රාජ්‍ය ඇමති මැදිහත් වී සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයා වෙන්නප්පුවෙන් එළවයි. ජාවාරම් මඩින ඒකකයත් විසුරුවා හරී.

0
1135
- Advertisement -

රාජ්‍ය ඇමති මැදිහත් වී සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයා
වෙන්නප්පුවෙන් එළවයි. ජාවාරම් මඩින ඒකකයත් විසුරුවා හරී.

වෙන්නප්පුව ප‍්‍රදේශයේ නීතිවිරෝධී ජාවාරම් මර්දනය කිරීමට මැදිහත් වූ සහකාර පොලිස් අධිකාරී එරික් පෙරේරා මහතාට ස්ථාන මාරුවක් ලබා දීමෙන් පසුව, එම නිළධාරියා, ප‍්‍රදේශයේ ජාවාරම් මර්දනය කිරීම සදහා යොදාගත් විශේෂ පොලිස් ඒකකයද මේ වන විට විසුරුවා හැර ඇති බව දිවයින පුවත්පත සිය මුල්පුවතෙන් වාර්තා කර සිටියි.

ස්ථානමාරුවීම ලබා දී තිබෙන සහකාර පොලිස් අධිකාරී එරික් පෙරේරා මහතා කීර්තිමත් නිළධාරියෙකු බව පැවසේ. ප‍්‍රදේශයේ පුරා කාලයක් තිස්සේ සිදුකරගෙන ගිය, නීතිවිරෝධී මත්පැන් ජාවාරම, කුඩු සහ ගංජා ජාවාරම මර්දනය කිරීම සදහා මැදිහත් වූ මෙම පොලිස් නිළධාරියා, අදාල ප‍්‍රදේශයෙන් ඉවත් කිරීම, එම ප‍්‍රදේශය නියෝජනය කරන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකුගේ මැදිහත් වීමෙන් සිදුව ඇති බව පැවසේ.

ප‍්‍රදේශයේ සිදුවන නීතිවිරෝධී ජාවාරම් මර්දනය කිරීම සදහා සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයා විසින්, පොලිස් පරීක්ෂකවරු දෙදෙනෙක් ඇතුළුව නිළධාරීන් පස් දෙනෙකුගෙන් යුතුව පිහිටුවා තිබූ විශේෂ පොලිස් ඒකකයද මේ වන විට විසුරුවා ඇති අතර, ඊට අනුයුක්තව සිටි නිළධරීන්ට ප‍්‍රදේශයෙන් පිටට ස්ථාන මාරු වීම් ලබා දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine − five =