රාජ්‍ය ඇමති ඉන්දික අනුරුද්ධගේ සහෝදරයෙකුගේ නමට ලියාපදිංචි කර තිබෙන ලොරි රථයක රියැදුරෙකු හෙරොයින් සමග අත් අඩංගුවට.

0
639
- Advertisement -

රාජ්‍ය ඇමති ඉන්දික අනුරුද්ධගේ සහෝදරයෙකුගේ නමට
ලියාපදිංචි කර තිබෙන ලොරි රථයක රියැදුරෙකු
හෙරොයින් සමග අත් අඩංගුවට.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ ගේ සහෝදරයකුගේ නමට ලියාපදිංචි කර තිබෙන ලොරි රථයක රියැදුරෙකු හෙරොයින් සමග අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

අත් අඩංගුවට පත්ව ඇත්තේ NH 7955 දරණ ලොරි රථයයි.

අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙන හෙරොයින් ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 03 යි මිලි ග්‍රෑම් 40 ක් බව, කොච්චිකඩේ පොලිස් ස්ථානයේ වැඩ බලන ස්ථානාධිපතිවරයා පවසයි.