“රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමග වැඩ කළ නොහැකියි.” නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ඉල්ලා අස්වීම භාර දෙයි.

0
409
- Advertisement -

“රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමග වැඩ කළ නොහැකියි.” නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ඉල්ලා අස්වීම භාර දෙයි.


නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති රේණුක පෙරේරා මහතා එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඔහු සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත භාර දී ඇති බව පැවසේ.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියෙ වැඩබලන සාමාන්‍යාධිකාරී ධූරය සදහා දුෂණ කි‍්‍රයාවන් හා සම්බන්ධ බවට තහවුරු වූ පුද්ගලයෙකු පත් කිරීමට බලපෑම් කරමින් සිටින බවත්, ප‍්‍රතිපත්ති ගරුක පුද්ගලයෙකු ලෙස ඊට එකගවීමට තමන්ට නොහැකි බවත් පවසමින් සභාපතිවරයා සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ඉදිරිපත් කර තිබේ.

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති, රේණුක පෙරේරා මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය පහතින්.