රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ 35ක් සදහා නව ලේකම්වරු පත්වෙයි.

0
310
- Advertisement -

රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 35ක් සඳහා නව ලේකම්වරුන් පත්කර ඇත.

ඒ පසුගිය 19 වන දා රැස් වූ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අදාළ පත්කිරීම් සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව වාර්තා වේ.

එම පත්කිරීම්වලට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ඊයේ (24) නිකුත් කර තිබේ.

අමාත්‍ය මණ්ඩල ලේකම් ඩබ්ලිව්.එම්.ඩි.ජේ.ප්‍රනාන්දු මහතාගේ අත්සනින් යුතුව එම ගැසට් නිවේදනය නිකුත්කර ඇති බව සඳහන්ය.

එම ගැසට් නිවේදනය පහතින්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 5 =