රාගම රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි කෝවිඞ් ආසාදිතයෙකු පලා යයි.

0
231
- Advertisement -

රාගම රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි
කෝවිඞ් ආසාදිතයෙකු පලා යයි.


රාගම රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි කොරෝනා ආසාදිතයෙන් අද උදෑසන රෝහලෙන් පලාගොස් ඇති බව වාර්තා වේ. අදාල පුද්ගලයා කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බව තහවුරු වී ඇත්තේ අද උදෑසනයේ දී ය.

එම තැනැත්තා, මත්ද්‍රව්‍ය සදහා ඇබ්බැහි වූ අයෙකු යැයි සැක කරන අතර, ඔහු, රෝහලෙන් පලා ගොස් ඇත්තේ මත්ද්‍රව්‍ය සොයා යෑමේ අරමුණෙන් විය හැකි යයි සැක කරති.
අදාල පුද්ගලයා – මිනුවන්ගොඩ ඇඟළුම් කම්හලෙන් වාර්තා වන කොරෝනා පොකුරට අයත් අයෙකු නොවේ.