රනිල් සහ චම්පික – ලංකාවෙන්ම 1.

0
1195
- Advertisement -

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව මගින් රජයේ මුදල් ප‍්‍රශස්ත ලෙස භාවිතා කරන ආයතන, දෙපාර්තමේන්තු, අමාත්‍යංශ, දිස්ති‍්‍රක් ලේකම් කාර්යාල, පළාත් සභා, ප‍්‍රාදේශීය සභා සහ නගර සභා ආදිය වර්ගීකරණය කරයි. එම වර්ගීකරණය අනුව, රජයේ විශේෂිත වියදම් ඒකක ඇතුළත් ආයතන අතරින් පළමු ස්ථානය, අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයට හිමිව තිබේ. දෙවන ස්ථානය විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවට හිමිව ඇති අතර, තුන්වන ස්ථානය අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ෂණ කොමිෂන් සභාව හිමි කරගෙන තිබේ. රජයේ මුදල් ප‍්‍රශස්ත ලෙස භාවිතා කරන අමාත්‍යංශ අතරින් පළමු ස්ථානය හිමිව ඇත්තේ, චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයා විසින් මෙහෙයවන, මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශයයි. දිස්ති‍්‍රක් ලේකම් කාර්යාල අතරින් පළමු තැන ගම්පහ දිස්ති‍්‍රක් ලේකම් කාර්යාලයට හිමිව තිබේ. දෙපාර්තමේන්තු අතරීන් පළමු තැන හිමිව ඇත්තේ, මහාභාණ්ඩාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × four =