“රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන විදිහට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 230 ක් ලැබුනේ නෑ. ලැබුනේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.9 ක් පමණයි.” සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය.

0
216
- Advertisement -
Share

“රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන විදිහට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 230 ක් ලැබුනේ නෑ. ලැබුනේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.9 ක් පමණයි.” සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ඩොලර් මිලියන 230 ලැබී ඇති බවට, හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසූවද, මේ වන තෙක් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබි ඇත්තේ ඩොලර් මිලියන 1.9 ක් පමණක් බව, සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය, පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි පවසයි.

එමෙන්ම, ලබන වසර සදහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ශ්‍රී ලංකාව සදහා තවත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.2 මුදලක් මුදාහැරීමට නියමිතව ඇති බවද, ඈ පවසා සිටියා ය.

හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 230 ලැබී නැති බව පැවසූවත්, එම ප්‍රකාශයේ සත්‍යතාවයක් නැති බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × three =