රන්ජන් ලැයිස්තුව දීලා…!

0
623
- Advertisement -

පාර්ලිමේන්තුව තුළ සිටින කොකේන් භාවිතා කරන මැති ඇමතිවරුන්ගේ නාම ලේඛනයක්, රන්ජන් රාමනායක අමාත්‍යවරයා විසින් අද දිනයේ තමන්ට භාර දුන් බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි. අදාල නාම ලේඛනය අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව, වැඩි දුර පරීක්ෂණ සදහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කරන බව අමාත්‍ය වරයා පවසයි. රන්ජන් රාමනායක අමාත්‍යවරයාගේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සදහා අගමැති වරයා විසින් සිව් පුද්ගල කමිටුවක් පත් කළ අතර, එහි සභාපති ධූරය හොබවන්නේ අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසිනි.