රන්ජන් ට ඇප ලැබේ.

0
1286
- Advertisement -


පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාට අද දිනයේ ඇප ලැබී ඇති බව වාර්තා වේ.
වැඩි විස්තර පසුවට බලාපොරොත්තු වන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − 6 =