රන්ජන්ට එරෙහි නඩුතීන්දුව ප‍්‍රකාශයට පත් කරයි. බරපතල වැඩ ඇතිව වසර හතරක් ඇතුළට.

0
547
- Advertisement -

රන්ජන්ට එරෙහි නඩුතීන්දුව ප‍්‍රකාශයට පත් කරයි. බරපතල වැඩ ඇතිව වසර හතරක් ඇතුළට.


අධිකරණයට අපහාස කිරීම යන චෝදනාව යටතේ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී රන්ජන් රාමනායකට එරෙහිව පවරා ඇති නඩුවේ තීන්දුව අද දිනයේ දී ලබා දුන්නේ ය.
ඒ අනුව, බරපතල වැඩ සහිතව වසර හතරක සිර දඩුවමක් රංජන්ට එරෙහිව ලබා දීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කර තිබේ.