රන්ජන්ගේ මන්ත්‍රීධූරය අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් 12 වන දා තෙක් තීරණයක් නොගන්නයි අභියාචනාධිකරණය දැනුම් දෙයි.

0
202
- Advertisement -

රන්ජන්ගේ මන්ත්‍රීධූරය අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් 12 වන දා තෙක් තීරණයක් නොගන්නයි අභියාචනාධිකරණය දැනුම් දෙයි.

දැනට සිව් වසරක සිරදඩුවමක් ලබා සිටින රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ පාර්ලමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරය අහෝසි කිරීම සම්බන්ධව එළැඹෙන 12 වන දා තෙක් කිසිදු පියවරක් නොගන්නැයි, අභියාචනාධිකරණය මගින් පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයාට නියෝග කර තිබේ.

මෙම නියෝගය ලබා දී ඇත්තේ, සිය මන්ත්‍රී ධූරය අහෝසි කිරීම වළක්වන ලෙස ඉල්ලමින්, රන්ජන් රාමනායක මහතා අභියාචනාධිකරණය හමුවේ ගොනු කළ පෙත්සම කැදවූ අවස්ථාවේ දී ය.