රත්තරන් ඉල්ලා අස්වේ.

0
941
- Advertisement -

ළමා අපචාර චෝදනාවකට ලක්ව සිටින දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ක්‍රිෂාන්ත පුෂ්පකුමාර හෙවත් රත්තරන්, පළාත් සභා මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර තිබේ. තමන්ට එරෙහිව පැවැත්වෙන පරීක්ෂණ බාධාවකින් තොරව සිදුකර යෑමට අදාල අංශ වෙත සහයෝගය ලබා දීමක් ලෙස තමන් මෙසේ මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉවත් වන බව ඔහු පවසා ඇත. කෙසේ වෙතත්, තවත් දින 22 කින් දකුණු පළාත් සභාවේ නිල කාලය අවසන් වීමට නියමිතය.