‘රට වසා දැමීමේ තීරණයක් නෑ. හෙට සිට යුද හමුදාව යොදවා එන්නත්කරන වැඩසටහන වේගවත් කරනවා.’ යුද හමුදාපති පවසයි.

0
397
- Advertisement -

රට වසා දැමීමේ තීරණයක් නෑ.
හෙට සිට යුද හමුදාව යොදවා එන්නත්කරන වැඩසටහන වේගවත් කරනවා.
යුද හමුදාපති පවසයි.


රට වසා දැමීමේ තීරණයක් නැති බව යුද හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.

ඒ නමුත්, ඉදිරි දින කිහිපය තුළ පළාත් අතර සංචරණ සීමා පැනවීම කෙරෙහි අවදානය යොමුව ඇති බව ද හමුදාපතිවරයා පවසයි.

ඒ අතර, හෙට සිට යුද හමුදාව යොදවා එන්නත්කරණ වැඩ සටහන වේගවත් කරන බවද ඔහු පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − 2 =