“රට වටෙන්ම ආසාදිතයන් හමු වුවත් බයවෙන්න එපා, කොරෝනාව තියෙන්නේ අපේ පාලනය යටතේ..!” සෞඛ්‍ය සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ.

0
340
- Advertisement -

“රට වටෙන්ම ආසාදිතයන් හමු වුවත්
බයවෙන්න එපා, කොරෝනාව තියෙන්නේ අපේ පාලනය යටතේ..!”
සෞඛ්‍ය සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ.

පසුගිය දින කිහිපය තුළ දී, රට පුරා, කොරෝනා ආසාදිතයන් විශාල ප්‍රමාණයක් හදුනාගෙන තිබිය දී ත්, වසංගතය පාලනය කර ඇති බවට, සෞඛ්‍ය සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක, වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා පවසයි.

රට වටෙන්ම, විශේෂිත පොකුරකට සම්බන්ධ නැති ආසාදිතයන් විශාල ප්‍රමාණයක් හමුවී ඇති ඇතත්, මෙය තමන් අපේක්ෂා කළ තත්ත්වයක් බව, වෛද්‍යවරයා පවසයි.

නත්තල සහ අළුත් අවුරුදු සමයේ පුද්ගලයන් විශාල වශයෙන් බස්නාහිර පළාතෙන් පිටතට ගොස් ඇති බැවින් මේ තත්ත්වය උදා වී තිබේ.

කොළඹ, ගම්පහ සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කවල ආසාදිතයන්ගේ – විශාල වර්ධනයක් පසුගිය දින කිහිපය තුළ දැකිය හැකි අතර, අනෙක් ප්‍රදේශවලින් ද සුළු වශයෙන් ආසාදිතයන් හමුව ඇති බවයි වෛද්‍යවරයාගේ අදහස. තත්ත්වය එසේ වුවත්, වසංගතය තවමත් පවතින්නේ තමන්ගේ පාලනය යටතේ බව සෞඛ්‍ය සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා පවසයි.