රට ලිහිල් කළ සැණින් ජර්මනිය තුළ කොරෝනා ආසාදනය වූවන්ගේ සංඛ්‍යාවේ ක්ෂණික ඉහළ යාමක්.

0
1171
- Advertisement -
Share

ලොක් ඩවුන් තත්ත්වය ඉවත් කර, නැවත රට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ගෙන ඒමට අවශ්‍ය මූලික පියවර ගැනීමෙන් පසුව, ජර්මනිය තුළ නැවත වරක්, කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූවන්ගේ සංඛ්‍යාවේ ක්ෂණික වර්ධනයක් වාර්තා වන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 4 =