රටේ සැබෑ තත්ත්වය රටට හෙළිදරව් කරන්න. රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

0
5927
- Advertisement -

කොරෝනා ආසාදිතයන් හදුනා ගැනීම සදහා දැනට එක් දිනකට සිදු කරන පරීක්ෂණ ප‍්‍රමාණය 500 ක් පමණක් බවත්, නමුත්, එම සංඛ්‍යාව 1500 දක්වා වැඩි කිරීමේ හැකියාව සෞඛ්‍ය ක්ෂේත‍්‍රය සතු බවත් රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

දිනකට සිදු කරන පරීක්ෂණ ප‍්‍රමාණය 1500 දක්වා ඉහළ දැමීමෙන් තොරව, රටේ සැබෑ තත්ත්වය පැහැදිලි නොවන බවද ඔවුන් පවසයි.

ඇදිරි නීතිය ඉවත් කිරීම හෝ නැවත රට යතා තත්ත්වයට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගත යුත්තේ, පරීක්ෂා කර බලනු ලබන රෝගීන් ප‍්‍රමාණය ඉහල දැමීමෙන් පසුව පමණක් බව ද රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × one =