රටේ සම්පත් නිර්ධය ලෙස විදේශිකයන්ට විකුණති.

0
231
- Advertisement -

රටේ සම්පත් නිර්ධය ලෙස
විදේශිකයන්ට විකුණති.

තැටිය රත් වුණු වෙලේ රොටිය පුච්චා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් රජය දියත් කර තිබෙන බව පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමියෝ පවසති.

රජයට අවශ්‍ය සෑම පනතක්ම සහ සෑම නීතියක්ම රජය මේ වන විට සම්මත කර ගනිමින් සිටින බවත්, කොරෝනා වසංගත තත්වය පවා තමන්ට වාසිදාකය ලෙස යොදා ගැනීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් සිටින බවත් උන්වහන්සේ චෝදනා කරති.

රටේ සම්පත් නිර්ධය ලෙස විදේශිකයන්ට විකිණීමේ කූඨ උපායක් දියත්ව තිබෙන බව ද ඕමල්පේ සෝභිත හිමියෝ පවසති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × two =