රටේ තත්ත්වය උණුසුම්. සියළු සුරාසල් වසා දමන්න.

0
817
- Advertisement -

මේ මොහොතේ රට තුළ මතුව ඇති උණුසුම්කාරී වාතාවරණය සැලකිල්ලට ගනිමින් සියළු සුරාසැල් වසා දැමීමට කටයුතු කළ යුතු බව මධ්‍යම පලාත් ආණ්ඩුකාර, මෛත‍්‍රී ගුණරත්න මහතා සුරාබදු කොමසාරිස්වරයාගෙන් ඉල්ලා තිබේ. අදාල ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් සුරාබදු කොමසාරිස්වරයා කෙබදු ප‍්‍රතිචාරයක් දක්වා ඇත්දැයි මෙතෙක් වාර්තා නොවේ. ගැටුම් පාලනය කිරීම සදහා සුරාසැල් වසා තැබීම පිටිවහලක් වන බව ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අදහස වී තිබේ.