“රටපුරා සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන 407 ක දැඩි වෛද්‍ය හිගයක්.” අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරයි.

0
295
- Advertisement -

“රටපුරා සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන 407 ක දැඩි වෛද්‍ය හිගයක්.”
අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවලින් 407ක් ඌන පහසුකම් සහිත සේවා ස්ථාන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හඳුනාගෙන ඇත. එබැවින් අද (31 වැනිදා) දිනට පෙර එම ස්ථාන සඳහා වෛද්‍යවරුන් පත්කරන ලෙස රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දී තිබේ.

ඌන පහසුකම් සහිත සේවා ස්ථාන 439ක්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හඳුනාගෙන තිබේ. එහෙත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් සහ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව අතර පැවැති සාකච්ඡාවකදී එම සේවා මධ්‍යස්ථානවලින් 35ක් ඉවත් කර ඇත. ඌන පහසුකම් සහිත සේවා ස්ථාන 407ක් බවට හඳුනාගෙන ඇත්තේ ඒ අනුවය.

මෙම ඌන පහසුකම් සහිත සේවා ස්ථානවලට වෛද්‍ය නිලධාරී ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියට පත්වීම් ලබා ඇති වෛද්‍යවරුන් අද (31 වැනිදා) දිනට පෙර පත් කරන ලෙස රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ සෞඛ්‍ය සේවා කමිටුවේ ලේකම් එල්.ඒ.කළුකපුආරච්චි සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයාට දැනුම් දී ඇත. එලෙස සුදුසුකම් ලබා ඇත්තේ 2018 ජූනි මස 9 වැනි දින සහ 2018 දෙසැම්බර් මස 1 වැනි දින පශ්චාත් සීමාවාසික වෛද්‍ය පුහුණුව ලැබූ වෛද්‍යවරුන් 700ක් පමණය.

කෙ​සේ වෙතත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ එළැඹෙන සතිය වන විට මෙම පත්වීම් ලබාදීමට නියමිත බවයි. එම වෛද්‍යවරුන්ගේ නාමලේඛනය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ නිල වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කළ යුතු වුවත් ඊයේ (30 වැනිදා) දිනය වන විටත් එය ඇතුළත් කර නොතිබිණි.

2018 වසරේදී ඌන පහසුකම් සහිත සේවා ස්ථාන 296ක්ද, 2019 වසරේදී ඌන පහසුකම් සහිත සේවා ස්ථාන 210ක්ද වාර්තා වී තිබිණි. නිල පහසුකම් තිබීම, ජලය හා විදුලිය පහසුකම් තිබීම, මාර්ග පහසුකම්, රෝහල පිහිටා ඇති ස්ථානයේ සිට කිලෝමීටර් 15ක් දුරින් අත්‍යවශ්‍ය රාජ්‍ය ආයතන පිහිටා තිබීම, දිනකට අවම වශයෙන් අවස්ථා දෙකකදී හෝ පොදු මගී ප්‍රවාහන සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීම වැනි නිර්නායක ඌන පහසුකම් සහිත සේවා ස්ථාන හඳුනාගැනීමේදී සලකා බලන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

දිවයින පුරා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සිදුකරන මහ රෝහල්, මූලික රෝහල්, ශික්ෂණ රෝහල්, දිසා රෝහල්, ග්‍රාමීය රෝහල් සහ පර්යන්ත රෝහල් 1090ක් පිහිටා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 6 =