රජවරු – රැජිණියෝ – කුමාරවරු සහ කුමාරියෝ…!

0
779
- Advertisement -

රජවරු – රැජිණියෝ – කුමාරවරු සහ කුමාරියෝ…!
ඔවුන් කාලයක් මේ පොළෝ තලයෙන් ඉතා විශාල ප‍්‍රදේශයක් ඔවුන්ගේ රාජ්‍යයට නතුකරගෙන තිබුණි. ඒ අවදියේ බි‍්‍රතාන්‍යය හැදින් වූ වේ හිරු නොබසින අධිරාජ්‍ය ලෙසිනි. එවකට ඔවුන් මොන විදිහේ ආඩම්බරකාරයන් ලෙස සිටියාද යන්න අපි නොදනිමු…! නමුත් දැන්නම් ඔවුන් අපි වගේම ජීවිතය රස විදියි. අපි වගේම ප‍්‍රශ්න හදා ගනියි. අපි වගේම එකිනෙකා සමඟ රණ්ඩු සරුවල් වෙයි. ඉඩක් වේලාවක් ලැබුණු විට බල්ලෙක් පූසෙක් පමණක් නොවේ ඉත්තෑවෙක් වුනත් සුරතල් කිරීමට ඉදිරිපත් වෙයි. මේ බි‍්‍රතාන්‍ය රජ පවුල සත්ව රාජධානියේ ගරු ගාම්භීර වැසියන් සමඟ ජීවිතය බෙදා හදා ගත් හැටි දැක්වෙන ඡායාරූප පෙළක්.