රජය ෆයිසර් බයොන්ටෙක් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන දෙකක් වෙන් කරයි..!

0
369
- Advertisement -

රජය ෆයිසර් බයොන්ටෙක් එන්නත් මාත්‍රා
මිලියන දෙකක් වෙන් කරයි..!


රජය, ෆයිසර් බයොන්ටෙක් එන්නතින් මාත්‍රා මිලියන දෙකක් මෙරටට ලබා ගැනීම සදහා වෙන් කර ඇති බව, ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා, වසංගත සහ කොරෝනා පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්, වෛද්‍ය අමල් හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පවසා තිබේ.

අදාල එන්නත් තොගය වෙන් කිරීම, රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව මගින් සිදු කර ඇති බව පැවසේ. වෙන් කර තිබෙන එන්නත් මිලියන දෙක, ඉක්මනින් ම ලබා ගැනීමට නියමිත ය.

ෆයිසර් බයොන්ටෙක් එන්නත සෘණ සෙල්සියස් අංශ 70 ක උෂ්ෂත්වයක් යටතේ ගබඩා කර තැබිය යුතු අතර, එම ගබඩා පහසුකම් මේ වනවිටත් රජය සහ පෞද්ගලික අංශය සතුව ඇති බවද පැවසේ.

ෆයිසර් බයොන්ටෙක් එන්නත, බි්‍රතාන්‍යයෙන් සහ අප්‍රිකාවෙන් වාර්තා වූ කොරෝනා නව ප්‍රබේධය සදහා ද සුදුසු බව තහවුරු වී ඇතැයි වාර්තා වේ.