රජය, සහල් ආනයනය කරන්නේ වංචාසහගත අරමුණකින්. සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය.

0
464
- Advertisement -

රජය, සහල් ආනයනය කරන්නේ
වංචාසහගත අරමුණකින්.
සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය.

අවශ්‍ය තරම් සහල් තොග රට තුළ තිබිය දී, සහල් පිට රටින් ගෙන්වීමට රජය ගෙන තිබෙන තීරණය දැඩිව හෙලා දකින බව, සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේනලය පවසයි.
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සහ තම සංගමය විසින්, ප්‍රමාණවත් තරමට සහල් තොග රට තුළ පවතින බව පවසද්දීත්, අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන සහල් පිටරටින් ගෙන්වීමට ගෙන තිබෙන තීරණය පිටුපස යටි අරමුණු ඇති බව එම සංගමයේ කැදවුම්කරු නාමල් කරුණාරත්න මහතා පවසයි.

මීට පෙර පැවති රාජපක්ෂ පාලනය තුළ ද මෙම වංචාව මේ ආකාරයෙන් ම සිදු වූ බව ඔහු චෝදනා කරයි. මීට පෙරද ප්‍රමාණවත් තරමට සහල් තොග රට තුළ පවතිද්දී, පිට රටින් ගෙන්වා, පසුව එම සහල් සත්ව ආහාර සදහා ලබා දී ඇති බව නාමල් කරුණාරත්න මහතා පෙන්වා දෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + 13 =